Onderzoek en begeleiding

Gedurende mijn loopbaan heb ik voor veel onderwerpen kleine onderzoeken moeten uitvoeren. Dit gaat gepaard met academisch onderzoek waarbij theorie en praktijk met elkaar moeten worden verbonden. Vooral in de onderwijswereld wordt er veel theorie ontwikkelt door bijvoorbeeld het SLO die nog vertaalt moet worden naar de praktijk.

Tevens zijn mijn onderzoeksvaardigheden op budgettair niveau goed ontwikkelt door veel projecten te draaien met een beperkt budget en op zowel lange als korte termijn de consequenties moeten kunnen worden overzien.

Naast het onderzoek wat ik zelf doe heb ik ook menig student van Saxion en UT begeleid in hun afstuderen. Zowel op bachelor als op masterniveau. Mocht u interesse hebben in onderzoek of zoekt u een externe begeleider kunnen we daar gerust eens over praten.